Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

inflamable

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Combustible
Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. Supone la liberación de una energía de su forma potencial (energía de enlace) a una forma utilizable sea directamente (energía térmica) o energía mecánica (motores térmicos) dejando como residuo calor (energía térmica), dióxido de carbono y algún otro compuesto químico.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Inflamabilitat
La Inflamabilitat és la facilitat que té una substància per encendre's, causant un foc o combustió. Els materials que s'inflamen a temperatures fàcilment assolibles es consideren inflamables, encara que reben definicions específiques depenent de la temperatura requerida. El punt d'inflamabilitat és la característica important. Una substància volàtil pot tenir una pressió de vapor suficient per formar mescles inflamables (o fins i tot explosives) amb l'aire a temperatures tan baixes com –10 °C, llavors la ignició pot ocórrer fins i tot sense contacte directe. Alguns exemples de líquids inflamables són: gasolinaetanol i acetona.

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

Farsi dictionary

Download this dictionary
inflamable

اتشگير،علوگير،قابل اشتعال ،اشتعال پذير،زبانه کش ،اتش مزاج ،ازجادر رو


MHM Advanced English > Persian (v. 90)

Download this dictionary
inflamable
اتشگير ، علوگير ، قابل اشتعال ، اشتعال پذير ، زبانه کش ، آتش مزاج ، ازجادر رو

A Spanish-English Dictionary (Granada University, Spain), 14.4

Download this dictionary
inflamable
(adj.) = flammable ; inflammable.
Ex: As both a fire and safety precaution flammable liquids must be kept in a cabinet which can contain fire.
Ex: Until about 1952 the film industry used 35mm cellulose nitrate film, which is highly inflammable and decomposes irreversibly.
----
* líquido inflamable = flammable liquid.
* material inflamable = flammable material.
* sustancia inflamable = flammable substance.| inflamable in English | inflamable in Spanish | inflamable in German | inflamable in Turkish | inflamable in Catalan | inflamable in Urdu | inflamable in Bulgarian | inflamable in Danish | inflamable in Finnish | inflamable in Farsi