Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

intellectual

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Intellectual
An intellectual is a person who engages in critical studythought, and reflection about the reality of society, and proposes solutions for the normative problems of that society, and, by such discourse in the public sphere, he or she gains authority within the public opinion. Coming from the world of culture, either as a creator or as a mediator, the intellectual participates in politics, either to defend a concrete proposition or to denounce an injustice, usually by producing or by extending an ideology, and by defending a system of values.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Intellektueller
Als Intellektueller wird ein Mensch bezeichnet, der wissenschaftlich, künstlerisch, religiös, literarisch oder journalistisch tätig ist, dort ausgewiesene Kompetenzen erworben hat und in öffentlichen Auseinandersetzungen kritisch oder affirmativ Position bezieht. Dabei ist er nicht notwendig an einen bestimmten politischen, ideologischen oder moralischen Standort gebunden.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Intellect
  • intelligentie - het verstandelijk, begrijpend en redenerend vermogen, de vaardigheid waar te nemen en te begrijpen
  • intelligentsia - het intellectuele deel van een natie

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Intelligentie
Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies; zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen, te leren van ervaringen. Ook bij ‘hogere’ diersoorten zoals chimpansees zijn vermoedelijk bepaalde functies van de intelligentie zoals taalbegrip werkzaam die vergelijkbaar zijn met die van mensen. Aangeboren slimheid of intelligentie wordt ook wel aangeduid als begaafdheid of talent. Intelligentie is ten slotte een kenmerk van de persoonlijkheid. Bij de een is de intelligentie, of zijn bepaalde facetten van de intelligentie, sterker ontwikkeld dan bij de ander. Zo kan bijvoorbeeld de een makkelijker een taal leren en de ander zich sneller oriënteren in een ruimte. Hierbij speelt de sociale achtergrond, opleiding en cultuur echter een belangrijke rol.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Intellectuel
Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des valeurs, qui n'assume généralement pas de responsabilité directe dans les affaires pratiques, et qui dispose d'une forme d'autorité. L'intellectuel est une figure contemporaine distincte de celle plus ancienne du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
روشنفکري

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| intellectual in English | intellectual in French | intellectual in Italian | intellectual in Spanish | intellectual in Dutch | intellectual in Portuguese | intellectual in German | intellectual in Russian | intellectual in Japanese | intellectual in Greek | intellectual in Korean | intellectual in Turkish | intellectual in Hebrew | intellectual in Arabic | intellectual in Thai | intellectual in Other Eastern-European languages | intellectual in Other Russian languages | intellectual in Polish | intellectual in Hungarian | intellectual in Czech | intellectual in Lithuanian | intellectual in Latvian | intellectual in Catalan | intellectual in Croatian | intellectual in Serbian | intellectual in Albanian | intellectual in Urdu | intellectual in Slovenian | intellectual in Bulgarian | intellectual in Danish | intellectual in Finnish | intellectual in Norwegian | intellectual in Romanian | intellectual in Swedish | intellectual in Ukrainian | intellectual in Farsi | intellectual in Macedonian | intellectual in Hindi