Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

international security

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Bezpieczenstwo miedzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe − pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
international security
međunarodna sigurnost  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

EH Dictionary

Download this dictionary
international security
međunarodna sigurnost

English Croatian Dictionary

Download this dictionary
international security
međunarodna sigurnost


| international security in Polish | international security in Croatian