Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

iransk

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Iran
Iran (persiska: ایران, Iran, vilket betyder ”ariernas land”), formellt Islamiska republiken Iran, är idag officiellt en islamisk republik i Mellanöstern och Kaukasien. Det gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, till Turkiet och Irak i väster och till ArmenienAzerbajdzjan (inklusive Nachitjevanenklaven) och Turkmenistan i norr. Ryssland är även Irans granne i norr genom Kaspiska havet. Landet har kust mot Kaspiska havet i norr och mot Persiska viken och Indiska oceanen i söder. Iran är tillsammans med Saudiarabien och Turkiet de största och viktigaste ekonomierna i Mellanöstern. Iran är världens 16:e största ekonomi.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Iranske språk
De iranske språkene utgjør en undergruppe av den indoiranske språkfamilien av de indoeuropeiske språkene.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Persisk (sprog)
Persisk, Farsi og Dari er en fællesbetegnelse for Iransk, Afghansk og Tadsjikisk. Det officielle sprog i Iran er persisk som er bedre kendt som farsi og tales af alle i Iran. I Afghanistan og Tadsjikistan taler man henholdsvis dari og tadsjikisk, som er andre dialekter af persisk. Farsi, dari og tadsjikisk er det samme sprog, blot med forskellige dialekter. Kommunikation mellem personer med de forskellige dialekter er muligt da det nærmest kun er ved accenten og låneord der er forskel. Farsi indeholder mest låneord af fransk, dari indeholder mest låneord af engelsk mens tadsjikisk indeholder mest låneord af russisk. Persisk er modersmål for 60 millioner mennesker mens det tales af i alt 110 millioner mennesker i verden. Persisk bliver talt i IranAfghanistanTadsjikistanUsbekistanAserbajdsjanRusland og Bahrain

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
iransk

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
iransk
ايراني، مربوط به ايران


| iransk in German | iransk in Danish | iransk in Norwegian | iransk in Swedish | iransk in Farsi | iransk in Latin