Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

irodalom

Hungarian English Online Dictionaries

Download this dictionary
irodalom
literature, letters, classics

Magyar-angol szótár (c)

Download this dictionary
irodalom
literature, letters, classics

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia

Download this dictionary
Irodalom
Az irodalom tágabb értelemben véve írott muvek, szövegek összessége. Irodalma lehet nemzeteknek, mint ahogy cégeknek is, filozófiai iskoláknak és történelmi koroknak. Általánosan elfogadott például az, hogy egy nemzet irodalma azon szövegek halmaza, melyek azt nemzetté teszik. A héber Biblia, a görög Iliász és Odüsszeia, a Magyar himnusz vagy A Magyar Köztársaság Alkotmánya mind az irodalom fenti meghatározásába illik. Szukebb értelemben az irodalom olyan történetek, költemények és színdarabok összessége, amelyek muvészeti alkotásként határozhatók meg. Az ilyen irodalmat a tudományos és egyéb szövegektol a szépirodalom kifejezéssel különböztethetjük meg. Az irodalom másik nagy területét az ismeretközlo irodalom vagy tényközlo irodalom jelenti. Mint alkotótevékenység, a szépirodalom a muvészetek egyik ága. A szépirodalmat csoportosíthatjuk forma, munem, mufaj, ábrázolásmód, stílus, eloadásmód, téma és korszak, illetve országok, nyelvek és nemzetek szerint.

További információt lásd Wikipedia.org...


© A jelen cikk a Wikipédiából® származó anyagot használja fel, és engedélyezésre kerül t GNU Szabad Dokumentációs Licenc alatt.

Magyar-Angol / Hungarian-English

Download this dictionary
irodalom
letters,literature


| irodalom in English | irodalom in Hungarian