Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

jacht (activiteit)

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Jacht (activiteit)
De jacht is het zoeken naar en uiteindelijk proberen te doden van wilde dieren, vanuit een behoefte aan voedsel, ter bestrijding van schade of overlast, als sport of als natuurbeheersmaatregel.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| jacht (activiteit) in Dutch