Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

jadah

Indonesia Nederlands

Download this dictionary
jadah
bastaard, soort van kleefrijstkoek

Bahasa Indonesia-Nederlands Adaptasi

Download this dictionary
jadah
onecht kind, bastaard

ook als scheldwoord - haramjadah

kleefrijstkoek


| jadah in English | jadah in Arabic | jadah in Indonesian | jadah in Malay