Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

jakt

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
jakt
[jak:t] subst.
yate
stor fritidsbåt
lustjakt yate

 
[jak:t] subst.
caza; cacería
det att jaga
jakten på bankrånaren (dar) caza al atracador
vara på jakt efter en lägenhet andar a caza de un piso (o apartamento)

 
jäkt
[jek:t] subst.
atosigamiento
pressande brådska, hets


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

| jakt in English | jakt in German | jakt in Finnish | jakt in Norwegian | jakt in Swedish | jakt in Farsi