Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

join

English - Albanian

Download this dictionary
join
bashkoj

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
join
[xhoin] n.,v. -n. lidhje, bashkim; qepje, tegel -v 1. bashkoj, lidh. 2. fig. bashkoj; join forces with bashkoj forcat me, bashkohem me. 3. futem (në), bashkohem (me), anëtarësohem, shkruhem (në); join the army futem në ushtri; join a queue futem në radhë; join in marriage lidhemi me martesë, martohemi. 4. shkoj me, shoqërohem, bashkohem me; may I join you? a mund të vij edhe unë? will you join me in a drink? a mund t'ju ofroj diçka për të pirë? I'll join you later ju kap më vonë. 5. bashkohen, shkrihen në një (lumenjtë, rrugët). • join battle hyj në luftim

join in [xhoin in] futem, marr pjesë
join on [xhoin on] a) fiksoj, lidh, bashkoj; b) futem në radhë
join up [xhoin ap] shkruhem ushtar, hyj në ushtri| join in English | join in French | join in Italian | join in Spanish | join in Dutch | join in Portuguese | join in German | join in Russian | join in Japanese | join in Greek | join in Korean | join in Turkish | join in Hebrew | join in Arabic | join in Thai | join in Polish | join in Czech | join in Catalan | join in Croatian | join in Serbian | join in Urdu | join in Bulgarian | join in Danish | join in Finnish | join in Norwegian | join in Romanian | join in Swedish | join in Farsi | join in Macedonian | join in Afrikaans | join in Latin | join in Hindi | join in Indonesian | join in Vietnamese | join in Malay | join in Filipino