Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

jordbruksminister

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Jordbruksminister
Jordbruksminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för jordbruk-, skogs- och livsmedelsfrågor samt landsbygdsutveckling. I de flesta länderna är jordbruksministern även fiskeminister, undantagen är stora fiskenationer såsom Kanada och Norge. I Storbritannien och Spanien har man slagit samman jordbruks- och miljöministerns portföljer samt tagit bort jordbruk från ministertiteln. I Tyskland kallas jordbruksministern förbundsminister för livsmedel, lantbruk och konsumentskydd. Konsumentfrågorna sorterade även under Sveriges jordbruksminister fram till 2006.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Minister
Minister er en tittel som brukes på medlemmer av en regjering og diplomater med rang under ambassadør.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
jordbruksminister
ministro del agricultura

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
jordbruksminister
وزير کشاورزي| jordbruksminister in Norwegian | jordbruksminister in Swedish | jordbruksminister in Farsi | jordbruksminister in Latin