Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

körfält

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Körfält
Ett körfält (oftast kallat för fil) är en del av en körbana på en väg, vilket är avsett för trafik huvudsakligen i en riktning och med en bils bredd. Ett körfält ska vara så brett att ett fordon inte ska inkräkta på angränsande körfält. Längs körfältet har vanligen väglinjer anbragts, för att avskilja det från övriga körfält och från vägrenen. En fil är en rad med bilar till exempel i ett körfält.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
körfil
(el. körfält) via; höger/vänster ~ via dext(e)re/sinistre

Svenska Sällskapet för Interlingua


| körfält in Swedish | körfält in Latin