Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

klassisk grekiska

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Klassisk grekiska
Klassisk grekiska är benämningen på den grekiska som var skriftspråk och talades under den attiska perioden (400-talet f. Kr). Mer korrekt är att tala om den antika grekiskan om man vill ringa in den grekiska som inte innefattar nygrekiska. Den antika grekiskan innefattar en mängd olika dialekter, däribland joniska, attiska, doriska och en efterklassisk grekiska (ca 100 e. kr) som starkt påminner om den attiska (se nedan). Den grekiska som Nya testamentet är skriven på kallas koiné, vilket betyder 'gemensam'.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| klassisk grekiska in Swedish