Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kleursterkte

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
kleursterkte
colour density

| kleursterkte in English