Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kofaktory

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Kofaktory
Kofaktory (lp. kofaktorang. cofactor 'współczynnik' od łac. co- 'współ-' i factor 'sprawca' od facere 'czynić') – związki chemiczne, które są potrzebne enzymom do katalizowania konkretnych reakcji chemicznych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Kofaktor
Kofaktor muže být:

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| kofaktory in Polish | kofaktory in Czech