Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kolhydrat

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kolhydrat
Kolhydrater är ett gemensamt namn för sockerarter (sackarider) och kedjor (polymerer) av sådana. Även vissa derivat av sackarider och deras polymerer räknas till kolhydraterna. Namnet kommer av att många sackarider har formeln Cn(H2O)n och därför skulle kunna betraktas som hydrater av kol. Ibland kan dock ett mer användbart tankesätt vara att en kolhydrat innehåller minst två alkoholer och minst en keton eller aldehyd. Av detta följer att de enklaste kolhydraterna innehåller tre kolatomer.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
kolhydrat
kem hydrato de carbon, carbon hydrate

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
kolhydrat
هيدرات کربن

swedish to farsi

Download this dictionary
kolhydrat
  ترکيبات خنثي کربن واکسيژن وهيدرژن.
  


Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
kolhydrat
[²k'å:lhydra:t] subst.
carbohidrato; hidrato de carbono
organiskt ämne som innehåller kol, väte och syre (socker, stärkelse m m)


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

| kolhydrat in English | kolhydrat in Swedish | kolhydrat in Farsi | kolhydrat in Latin