Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kompozytor

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Kompozytor
Kompozytor (w jęz. łac. compositor) – twórca utworu muzycznego. Termin kompozytor odnosi się do twórców używających notacji muzycznej, piszących muzykę poważną lub filmową. W polskich uczelniach muzycznych kształci się studentów na kierunku kompozycja, lecz kompozytor nie musi być absolwentem takich studiów, jednak to oni właśnie dysponują pełnym warsztatem kompozytorskim obejmującym harmonię, kontrapunkt, instrumentację, analizę dzieła muzycznego itp.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
kompozytor
nm. male composer, male person who composes musical compositions
 
kompozytorka
nf. female composer, female person who composes musical compositions

Polish final

Download this dictionary
kompozytor
ra -rzy)(loc sg -rze) m composer

Polish-English 0.10

Download this dictionary
kompozytor
composer

Polnisch-Deutsch 0.20

Download this dictionary
kompozytor
Komponist


| kompozytor in English | kompozytor in Spanish | kompozytor in German | kompozytor in Polish