Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kostnad

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kostnad
Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat. Den vanligaste enheten för att uttrycka en kostnad är pengar. Begreppet kostnad används med lite olika definition inom nationalekonomiredovisningpraktisk filosofibiologi och i vardagligt tal.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Kostnad
Kostnad er forbruk av ressurser målt i penger. En kostnad er ikke det samme som en utgift eller en utbetaling.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
kostnad
costo(s), expensas; fasta ~er costos fixe; fördela ~erna repartir le costos; rörliga ~er costos variabile; stå för ~erna pagar/portar le costos; tillkommande ~er costos additional/extra

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
kostnad
ارزش، بهاء، قيمت، هزينه، خرج

swedish to farsi

Download this dictionary
kostnad
  بار, هزينه, مطالبه هزينه, هزينه, ارزش, ارزيدن.
  | kostnad in English | kostnad in German | kostnad in Albanian | kostnad in Finnish | kostnad in Norwegian | kostnad in Swedish | kostnad in Farsi | kostnad in Latin