Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

koszykówka

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Koszykówka
Koszykówka – dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie próbując zdobyć punkty umieszczając piłkę w koszu. Jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych dyscyplin na świecie. Za datę powstania koszykówki uznaje się 21 grudnia 1891 roku, a za jej twórcę - Jamesa Naismitha.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
koszykówka
nf. basketball

Polish final

Download this dictionary
koszykówka
ki)(dat sg -ce) f basketball


| koszykówka in English | koszykówka in Polish