Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kreditkort

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kreditkort
Ett kreditkort är en variant av kontokort. Namnet kommer från det faktum att kortet är förenat med en kredit hos den kortutgivande banken, vilken kan betalas av antingen i sin helhet, eller i poster - rater. Precis som med övriga kontokort betalar kortföretaget handlaren och fakturerar i sin tur kortinnehavaren.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Kreditkort
Et Kreditkort er et betalingskort, hvor kortudsteder udlåner penge (eller giver kredit) til den kortbruger, der benytter kreditkortet i stedet for kontanter til at betale for varer og tjenester.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
kreditkort

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
kreditkort
کارت خريد نسيه، کارت اعتباري

swedish to farsi

Download this dictionary
kreditkort
  کارت ياورقه خريد نسيه.
  | kreditkort in German | kreditkort in Danish | kreditkort in Swedish | kreditkort in Farsi | kreditkort in Latin