Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

krigsmakt

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Krigsmakt
Krigsmakt är i vissa länder benämningen på landets militärstyrkor, oftast innefattande landets arméflotta och flygvapen. En krigsmakt kännetecknas av att styrkorna är anpassade till både försvar av hemlandet och krigföring i andra länder. Sveriges militära styrkor heter sedan 1975 Försvarsmakten.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
krigsmakt
(stridskraft) fortias militar, armea; (krigförande land) potentia belligerente

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
krigsmakt
نيروي جنگي

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
krigsmakt
[²kr'ik:smak:t] subst.
fuerzas armadas; ejército
ett lands stridskrafter


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish - Kurdish (by: Kamal Mavane)

Download this dictionary
krigsmakt
subst. artêş, ordî


| krigsmakt in Swedish | krigsmakt in Farsi | krigsmakt in Latin