Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kubisme

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Kubisme
| Kubisme is een stroming binnen de moderne kunst van het begin van de 20e eeuw. Het is een van de vier grote schilderstijlen (naast het dadaïsme, het expressionisme en de abstracte kunst), die de Europese schilderkunst van de 20e eeuw een nieuw belang gaven. Het kubisme vierde zijn hoogtijdagen als avant-gardekunststroming in de periode van 1906 tot ca. 1920.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kubism
Kubismen (fr. cubisme) var den första abstrakta konststilen på 1900-talet. Den fick sitt namn av konstkritikern Louis Vauxcelles 1908 efter ett yttrande av Matisse om "Braques små kuber". Stilens huvudperiod räknas från 1907 till 1914, och dess upphovsmän var Pablo Picasso och Georges Braque. Som konstriktning kom den närmare att definieras av Guillaume Apollinaire.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Kubisme
Kubisme er en kunstretning som oppstod omkring 1907. Navnet kubisme kommer av det greske ordet kybos som betyr terning. Kubismen blir ansett å være en av de viktigste kunstbevegelsene siden renessansen, og hadde stor påvirkningskraft på europeisk maleri og skulptur på begynnelsen av 1900-tallet

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Kubisme
Kubisme er en kunstnerisk stilperiode udviklet mellem 1908 og 1914 i et samarbejde mellem Pablo Picasso og Georges Braque. Ideen bag kubisme var at man kun kunne beskrive objektet hvis man viste det fra flere sider på én gang, stik imod perspektivlæren. Man ophæver det tredimensionelle rum og interesserer sig mere for beskrivelsen af motivet frem for det naturalistiske udtryk.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
kubisme (het)
n. cubism


| kubisme in English | kubisme in Dutch | kubisme in Danish | kubisme in Norwegian | kubisme in Swedish