Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kungörelse

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kungörelse
Kungörelse kallas i allmänt språkbruk ett offentligt meddelande av påbud, föreskrifter eller underrättelser, som ska lända till efterrättelse som rättsligt bindande, eller är av den vikt, att deras allmänna spridande anses önskvärt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
kungörelse
annuncio, annunciation, proclamation, publication, notification, promulgation, banno, divulgation; (officiell) communicato

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
kungörelse
آگهي، اعلان

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
kungörelse
[²k'un:jö:relse] subst.
anuncio; notificación; promulgación
offentligt tillkännagivande; meddelande (från en myndighet o dyl)


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
kungörelse
notification


| kungörelse in English | kungörelse in Finnish | kungörelse in Swedish | kungörelse in Farsi | kungörelse in Latin