Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kuratorskonventet i Uppsala

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kuratorskonventet i Uppsala
Kuratorskonventet, KK i dagligt tal, är Uppsalas tretton studentnationers samarbetsorgan. Det bildades år 1831 för att öka samarbetet mellan nationerna och tillvarata deras gemensamma intressen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| kuratorskonventet i Uppsala in Swedish