Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

lack

Babylon English-Turkish

Download this dictionary
lack
f. olmamak, eksik olmak, yoksun olmak, ihtiyacı olmak
 
i. eksiklik, noksan, yokluk, yoksunluk

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
lack
"i. 1. of -sizlik, yokluk; yoksunluk: lack of water susuzluk. lack of money parasızlık. lack of love sevgisizlik. 2. eksiklik. f. bulunmamak; -e sahip olmamak; -den yoksun kalmak."

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
lack
v.yokluğu çek:n.eksiklik

Mustafa YILDIZ's English to Turkish Dictionary

Download this dictionary
lack
-sizlik çekmek, -den yoksun olmak, -si olmamak,olmayis, yokluk, eksiklik, -sizlik

German Turkish Buyuk Sozluk

Download this dictionary
Lack
m l. vernik, (goma-)laka, cilä 2. s. -leder. 3. s. Goldlack. Fertig ist der ^. F Bitti mesele. -äffe m F Schi. züppe; moda düskünü -anstrich m vernikli boya -arbeit / lake is


| lack in English | lack in French | lack in Italian | lack in Spanish | lack in Dutch | lack in Portuguese | lack in German | lack in Russian | lack in Japanese | lack in Greek | lack in Korean | lack in Hebrew | lack in Arabic | lack in Thai | lack in Polish | lack in Czech | lack in Catalan | lack in Croatian | lack in Serbian | lack in Albanian | lack in Urdu | lack in Bulgarian | lack in Danish | lack in Finnish | lack in Norwegian | lack in Romanian | lack in Swedish | lack in Farsi | lack in Macedonian | lack in Latin | lack in Hindi | lack in Indonesian | lack in Vietnamese | lack in Pashto | lack in Malay | lack in Filipino