Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

liczby wymierne

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Rational number
In mathematics, a rational number is any number that can be expressed as the quotient or fraction p/q of two integers, p and q, with the denominator, q, not equal to zero. Since q may be equal to 1, every integer is a rational number. The set of all rational numbers is usually denoted by a boldface Q (or blackboard bold Unicode ); it was thus denoted in 1895 by Peano after , Italian for "quotient".

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Liczby wymierne
Liczby wymierne – liczby, które można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, gdzie druga jest różna od zera. Są to więc liczby, które można przedstawić za pomocą ułamka zwykłegoZbiór liczb wymiernych oznaczany jest zazwyczaj symbolem . Wobec tego:
.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| liczby wymierne in English | liczby wymierne in Polish