Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

litr

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Litr
In Norse mythology Litr (often anglicized as Lit, confer Icelandic ), which means "colour", is a name borne by a dwarf and a giant.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Litr
En la mitología nórdica Litr (a veces se usa el anglicismo Lit, del islandés ), que significa "color", es el nombre que llevan un enano y un gigante.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Litr
Litr (skrót l) – pozaukładowa jednostka objętości. W przeliczeniu na jednostki SI 1 l = 1/1000  = 1 dm³.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Lit (mytologi)
nordisk mytologi var Lit en dvärg som i berättelsen om Balders död springer i vägen för Tor och de andra gudarna. Lit sparkas in i elden och brinner upp. Han nämns också i Völvans spådom (Völuspá) i Den poetiska Eddan i uppräknandet av dvärgarna i vers 12.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Litr
Litr je metrická jednotka objemu. Není jednotkou SI, i když je akceptováno její používání spolecne s SI jednotkami. Znací se malým písmenem l. Kvuli možnosti zámeny s císlicí 1 a písmenem i bylo v roce 1979 rozhodnuto, že se smí znacit i velkým písmenem L, prestože do té doby byla velká písmena rezervována pro jednotky odvozené z jmen osob. Nekdy se též (trebaže v rozporu s SI) používá malé psací písmeno l (U+2113).

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| litr in English | litr in Spanish | litr in German | litr in Polish | litr in Czech | litr in Danish | litr in Swedish | litr in Farsi