Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

livräddning

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Livräddning
Livräddning är en handling som involverar undsättning, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Det syftar ofta på vattensäkerhet, men kan även innefatta räddning ur vaköversvämning eller annat prehospitalt arbete.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
livräddning

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
livräddning
life-saving


| livräddning in English | livräddning in Swedish | livräddning in Latin