Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

look see

Babylon English English dictionary

Download this dictionary
look see
n. (Slang) brief look

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
look-see
look-see /'luk'si:/
 • danh từ
  • (từ lóng) cái nhìn lướt qua; sự xem xét
   • (hàng hải) kính tiềm vọng
    • ống nhòm

    (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net    Dizionario inglese-italiano 1.0.012

    Download this dictionary
    LOOK-SEE
    RAPIDA OCCHIATA. SCORSA

    English - Thai, Dictionary of CherngX

    Download this dictionary
    look-see
    n. การสำรวจหรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

    English-Vietnamese

    Download this dictionary
    look-see
    danh từ
    • (từ lóng) cái nhìn lướt qua; sự xem xét
    • (hàng hải) kính tiềm vọng
    • ống nhòm    | look see in French | look see in Italian | look see in Spanish | look see in Russian | look see in Greek | look see in Korean | look see in Turkish | look see in Hebrew | look see in Arabic | look see in Thai | look see in Bulgarian | look see in Romanian | look see in Macedonian | look see in Vietnamese