Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

lukt

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Doft
Doft eller lukt kallas förnimmelsen av luktsinnet. I naturen är dofter (som människan och andra djur uppfattar) mycket vanligt förekommande; många växter och särskilt frukter brukar vara starkt doftande. Oerhört många ämnen, inom den rena kemin, brukar vidare dofta; särskilt lågmolekylära estrar anses ofta väldoftande. Mat brukar i regel vara väldoftande, vilket är speciellt viktigt då smaken är beroende av lukten.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Luktesans
Lukt er en kjemisk sans og kalles derfor også luktesans. Luktesansen har stor betydning for mange dyr, inkludert mennesket, men noen arter er mer avhengig av lukteapparatet (nesen) enn andre. Luktesansen er en av fem sanser i sanseapparatet. Sansecellene til lukte- og smakssansene ligger øverst i nesehulen.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
lukt
odor; (vällukt) aroma, perfumo, fragrantia; (luktsinne) senso olfactive/olfactori, olfaction

Svenska Sällskapet för Interlingua

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
lukken
v. work out

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
lukt
بو، بوي بد، حس بويايي


| lukt in English | lukt in German | lukt in Finnish | lukt in Norwegian | lukt in Swedish | lukt in Farsi | lukt in Latin