Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

lung cancer

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Lung cancer
Lung cancer, also known as lung carcinoma, is a malignant lung tumor characterized by uncontrolled cell growth in tissues of the lung. If left untreated, this growth can spread beyond the lung by process of metastasis into nearby tissue or other parts of the body. Most cancers that start in the lung, known as primary lung cancers, are carcinomas that derive from epithelial cells. The main primary types are small-cell lung carcinoma (SCLC) and non-small-cell lung carcinoma (NSCLC). The most common symptoms are coughing (including coughing up blood), weight loss, shortness of breath, and chest pains.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Lung Cancer
Lung Cancer ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die vom Elsevier-Verlag veröffentlicht wird. Die Zeitschrift erscheint mit zwölf Ausgaben im Jahr. Es werden Arbeiten veröffentlicht, die sich vor allen Dingen mit Lungenkrebs beschäftigen.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Bronchialkarzinom
Unter einem Bronchialkarzinom (auch Lungenkarzinom, bronchogenes Karzinom, Bronchuskarzinom, Lungenkrebs; , ) versteht man eine bösartige Neubildung entarteter Zellen der Bronchien oder Bronchiolen. Das Bronchialkarzinom ist eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen des Menschen.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Lung Cancer
Lung Cancer is een internationaal, aan collegiale toetsing onderworpen wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de oncologie. Het wordt uitgegeven door Elsevier namens de International Association for the Study of Lung Cancer en verschijnt maandelijks. Het eerste nummer verscheen in 1985.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Longkanker
Longkanker is een verzamelnaam voor een aantal kwaadaardige tumoren uitgaande van de longen. De belangrijkste typen zijn:

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Cancer du poumon
Le cancer du poumon ou cancer bronchique désigne au sens strict une tumeur maligne du poumon. Par extension, ce terme désigne les carcinomes pulmonaires, qui regroupent les tumeurs malignes épithéliales du poumon.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Rak pluca
Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| lung cancer in English | lung cancer in French | lung cancer in Italian | lung cancer in Spanish | lung cancer in Dutch | lung cancer in Portuguese | lung cancer in German | lung cancer in Russian | lung cancer in Japanese | lung cancer in Greek | lung cancer in Korean | lung cancer in Turkish | lung cancer in Hebrew | lung cancer in Arabic | lung cancer in Thai | lung cancer in Polish | lung cancer in Latvian | lung cancer in Catalan | lung cancer in Croatian | lung cancer in Albanian | lung cancer in Bulgarian | lung cancer in Danish | lung cancer in Finnish | lung cancer in Swedish | lung cancer in Macedonian