Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

malnutritioned

Babylon English English dictionary

Download this dictionary
malnutritioned
adj. getting less than the required food needed for health and growth, undernourished

Babylon English-Norwegian

Download this dictionary
malnutritioned
adj. underernært, som får mindre enn den maten som trengs for helse og vekst

Babylon English-Danish

Download this dictionary
malnutritioned
adj. fejlernæret, underernæret


| malnutritioned in French | malnutritioned in Italian | malnutritioned in Spanish | malnutritioned in Dutch | malnutritioned in Portuguese | malnutritioned in German | malnutritioned in Japanese | malnutritioned in Hebrew | malnutritioned in Arabic | malnutritioned in Danish | malnutritioned in Norwegian