Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

maltos

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Maltos
Maltos, även kallat maltsocker, är en lätt förjäsbar sockerkedja, som förekommer i malt. Maltsocker är en sammansatt sockerart. I människans matspjälkningskanal spjälkas maltos till monosackariden glukos. Maltosmolekyler bildas när två glukosmolekyler förenas med en 1,4-glykosbindning. Detta betyder att glykosbindningen uppstår mellan kolatom nummer 1 på den ena glukosmolekylen och atom nummer 4 på den andra. Maltos bildas av -glukosmolekyler och därför kan man säga att glykosbindningen i maltos är en -1,4-glykosbindning. Maltos bildas vid hydrolys av polysackariden stärkelse.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
maltos
kem maltosa, sucro de malt

Svenska Sällskapet för Interlingua


| maltos in Swedish | maltos in Latin