Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

map

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Map
A map is a symbolic depiction highlighting relationships between elements of some space, such as objectsregions, and themes.

See more at Wikipedia.org...

 
MAP (file format)
.MAP files are a type of debugging symbol.

See more at Wikipedia.org...

 
Map (disambiguation)
A map is a symbolic visual representation of an area.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
MAP
MAP steht als Abkürzung für:

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Karte (Kartografie)
Eine Karte (von griech. χάρτης chártes „Blatt der Papyrusstaude“, daraus hergestelltes Papier; aus ägyptisch garta) ist ein digitales oder analoges Medium zur Darstellung der Erdoberfläche oder anderer Himmelskörper. Sie ist ein eingeebnetes, verkleinertes und generalisiertes, mit Beschreibungen und Zeichen versehenes Abbild der Erdoberfläche oder anderer Himmelskörper. Man unterscheidet zwei Hauptgruppen von Karten: topografische Karten (Landkarten, Mondkarten …) und thematische Karten.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Mittlere akustisch evozierte Potentiale
Mittlere AEP's (MAEP oder englisch AMLR (auditory middle latency response)) sind eine Untergruppe der akustisch evozierten Potentiale und wurden erstmals 1958 durch Geisler et al. beschrieben. Ihr Entstehungsort sind thalamische Bahnen und der Primäre Hörcortex. Im Gegensatz zu den FAEP werden nicht nur die Signalmaxima (P wie „positiv“), sondern auch die Minima bewertet (N wie „negativ“): Welle Po, Na, Pa, Nb (Laufzeit von 10 ms bis 80 ms).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
MAP
MAP se refiere a:
__DISAMBIG__

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Map
 • Ordner, een map voor het opbergen van papieren met een sluitmechaniek voorzien van een hefboom
 • Ringband, een map voor het opbergen van papieren met een klemsysteem dat uit vele ringen kan bestaan
 • Hangmap, een opbergmap die in een rek kan hangen
 • Directory, een groep bestanden en/of andere mappen
 • Associatieve array, een datacontainer in programmeertalen
 • Map (hogere-ordefunctie), in programmeertalen een hogere-ordefunctie die een functie toepast op elk element van een lijst
 • Level, een term gebruikt in computerspellen
 • map, de ISO 639-code voor het gros van de Austronesische talen
 • Morning-afterpil (MAP), een anticonceptiemiddel
 • MAP (Modified Atmosphere Packaging), het verpakken onder beschermende atmosfeer
 • Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), oorspronkelijk MAP genoemd, een satelliet die temperatuurfluctuaties van de kosmische achtergrondstraling in kaart brengt

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Kaart (cartografie)
Een kaart is een gemodelleerde weergave van het aardoppervlak; meestal een geografische weergave, soms schematisch. De kaartschaal kan worden weergegeven in een verhouding zoals 1 : 25.000 (maar die klopt niet meer bij vergroting of verkleining, en is helemaal betrekkelijk bij een digitale kaart) en/of met een op de kaart getekende schaalstok.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
MAP
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Cette page recense les différentes significations (codessiglesabréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres M, A et P.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Carte géographique
Une carte géographique est une représentation d'un espace géographique. Elle met en valeur l'étendue de cet espace, sa localisation relative par rapport aux espaces voisins, ainsi que la localisation des éléments qu'il contient. Les cartes servent également à représenter des phénomènes géographiques, c'est-à-dire des phénomènes dont la configuration spatiale produit du sens.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| map in English | map in French | map in Italian | map in Spanish | map in Dutch | map in Portuguese | map in German | map in Russian | map in Japanese | map in Greek | map in Korean | map in Turkish | map in Hebrew | map in Arabic | map in Thai | map in Other Eastern-European languages | map in Other Western-European languages | map in Other Russian languages | map in Polish | map in Hungarian | map in Czech | map in Lithuanian | map in Latvian | map in Catalan | map in Croatian | map in Serbian | map in Albanian | map in Urdu | map in Slovenian | map in Bulgarian | map in Danish | map in Finnish | map in Norwegian | map in Romanian | map in Swedish | map in Ukrainian | map in Farsi | map in Macedonian | map in Afrikaans | map in Hindi