Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

marknadsekonomi

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Marknadsekonomi
En marknadsekonomi är ett realiserat socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan. Detta kontrasteras ofta mot planekonomi, i vilken en central regering bestämmer priset på varor och tjänster med hjälp av priskontroll. I praktiken finns det dock inget land som varit 100 procent marknadsekonomi eller planekonomi. Alla länder har egentligen någon form av blandekonomi, vilken kan se ut på väldigt olika sätt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
marknadsekonomi

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
marknadsekonomi
[²m'ar:knadsekånomi:] subst.
economía de mercado
ekonomiskt system där tillgång och efterfrågan bestämmer produktion och priser


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish - Kurdish (by: Kamal Mavane)

Download this dictionary
marknadsekonomi
subst. aborîya bazarê, aborîya piyaseyê, ekonomîya piyaseyê


| marknadsekonomi in Swedish | marknadsekonomi in Latin