Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

medborgarskap

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Medborgarskap
Medborgarskap är ett uttryck med rötter i den franska revolutionens idéer. Som medborgare avses i modernt språk en person som har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en stat. Rätten till medborgarskap baseras vanligen på en av två principer:
  • Jus sanguinis, "blodets princip": en person får sitt medborgarskap beroende på vilket medborgarskap hans föräldrar innehar
  • Jus soli, "jordens princip": en person får sitt medborgarskap beroende på var han eller hon är född. Detta är vanligt i klassiska immigrantnationer, till exempel USA.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
medborgarskap
jur derecto de concitatano; ge ~ naturalisar

Svenska Sällskapet för Interlingua

swedish to farsi

Download this dictionary
medborgarskap
  شهروندان, ساکنين, مردم, تبعيت.
  


Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
medborgarskap
[²m'e:dbår:jar_ska:p] subst.
nacionalidad; ciudadanía
medlemskap i ett samhälle
svenskt medborgarskap ciudadanía (o nacionalidad) sueca


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
medborgarskap
citizenship


| medborgarskap in English | medborgarskap in Swedish | medborgarskap in Farsi | medborgarskap in Latin