Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

meteorologi

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Meteorologi
Meteorologi är vetenskapen om jordatmosfärens fysik och kemi och inkluderar därmed allt som har med väder att göra. Meteorologin arbetar huvudsakligen med analyser, förklaringsmodeller och förutsägelser om dynamiska processer i lägre atmosfären (huvudsaklingen troposfären) och deras interaktion med marken. Klimatologi, som ibland betraktas som en del av meteorologin, studerar meteorologiska processers variation inom olika områden och tidsskalor. I modern tid inkluderas studiet av processer i andra planeters atmosfärer i meteorologin. Begreppet meteorologi myntades av Aristoteles och kommer från grekiskans μετέωρος, "meteoros", som betyder "i luften befintlig", vilket kan jämföras med begreppet meteor.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Meteorologi
Meteorologi eli ilmatieteilijä on ilmatieteen eli meteorologian asiantuntija. Suomessa meteorologeja on eniten Ilmatieteen laitoksen palveluksessa. Suurin osa heistä toimii säänennustustehtävissä, mutta monet toimivat myös tutkimus- ja kehitystehtävissä mm. kehittämässä numeerisia säänennustusmalleja. Myös televisiokanavien, Suomessa YleisradionMTV3:n sekä Nelosen palveluksessa on meteorologeja, jotka vastaavat televisiossa esitettävistä säätiedotuksista. Suomessa ei ole varsinaista meteorologin tutkintoa, vaan meteorologit ovat suorittaneet yleensä filosofian maisterin tutkinnon. Suomessa meteorologiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa Fysikaalisten tieteiden laitoksella Ilmakehätieteiden osastolla.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Meteorologi
Meteorologi (sammensatt av gresk μετέωρος (meteoros), «i luft» og λόγος (logos), «fornuft»). Meteorologi er dermed vitenskapen om atmosfæren. I år 350 f.Kr. skrev Aristoteles den første læreboken om meteorologi, Meteorologika, og dermed var grekerne de første som gjorde meteorologi til vitenskap.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Meteorologi
Meteorologi er studiet af atmosfæren som fokuserer på vejrprocesser og vejrudsigter. Meteorologiske fænomener er observerbare vejrhændelser. Disse hændelser er afgrænset af variabler som eksisterer i jordens atmosfære. Variablerne er temperaturtrykvanddampgradienter og samspillet af variable, for at nævne nogle få.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Victors - Romanian Lemmatizer

Download this dictionary
meteorolog
v. meteorolog


| meteorologi in English | meteorologi in Spanish | meteorologi in Dutch | meteorologi in German | meteorologi in Latvian | meteorologi in Danish | meteorologi in Finnish | meteorologi in Norwegian | meteorologi in Romanian | meteorologi in Swedish | meteorologi in Farsi