Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

miasto

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Lijst van Poolse steden
Dit is een lijst van Poolse steden (miasto) op alfabet. Er waren op 1 januari 2010 in totaal 903 steden in Polen volgens het statistische bureau van Polen (GUS).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Miasto
Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
miasto
n. town, populated area that is smaller than a city; community governed by a town meeting (esp. in New England); city, large urban area, large town; (in Canada) small town or urban area that has been incorporated and to which the provincial government gave the title of city; borough, self-governing city

Polish final

Download this dictionary
miasto
a -a)(loc sg mieście) nt ( małe lub średnie)town ( duże)city iść (pójść perf) do miasta to go (in)to town (BRIT),to go downtown (US) jechać (pojechać perf) za miasto to take a drive out of town na mieście ( pot)in the high street (BRIT),downtown (US)

Polish-English 0.10

Download this dictionary
miasto
city; town


| miasto in English | miasto in Spanish | miasto in Dutch | miasto in German | miasto in Polish