Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

military formation

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Truppenteil
Truppenteile (TrT) sind militärische Gliederungen oder Formationen von Streitkräften.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Unité militaire
Une unité militaire est une composante d'une armée.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
يگان

يگان ارتشي سازماني است در درون نيروهاي مسلح. هر يگان مي‌تواند چندين سرباز، ناو، نفربر يا هواگرد را در بر بگيرد. هر سه نيروي زميني، هوايي و دريايي بطور پايگاني به گروه‌هاي گوناگون بزرگ و کوچکي بخش شده‌اند. اين يگان‌بندي‌ها به مديريت بهتر کارکردي، تاکتيکي و اداري نيروهاي مسلح ياري مي‌رساند. به شيوه تقسيم اين يگان‌ها در نبردگاه يا محل رزمايش، آرايش نظامي مي‌گويند.

به ديدن ما بياييد Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Jednostki organizacyjne wojska
Zasady ogólne
Na strukturę organizacyjną wojsk wpływają dwa podstawowe założenia. Po pierwsze – jak najskuteczniejsze prowadzenie działań wojennych. Po drugie – stworzenie i utrzymanie jak najsprawniejszego narzędzia dla tych działań, czyli sił zbrojnych. Współpraca wewnątrz nich jest niezbędna i najlepiej gdy łączą te funkcje w jednym dowództwie. Tak też jest na niskich szczeblach dowodzenia – taktycznych. Jednak przy większych zgrupowaniach wojsk, bardzo często stosuje się wyraźny rozdział tych kompetencji (często pod wpływem polityki). Istnieją więc dowództwa zajmujące się wyłącznie prowadzeniem walk (związki operacyjne) jak i dowództwa skoncentrowane na pracy administracyjnej (okręgi wojskowe). W momencie zagrożenia wojną powyższe kompetencje łączy się w jednym dowództwie - związki operacyjne otrzymują kompetencje okręgów wojskowych. Istnieją państwa, które tego podziału nie uznają.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Боевой порядок
Боевой порядок — расположение войсковых единиц (подразделений, частей, соединений), созданное с целью ведения боя. Боевые порядки зависят от наличия и характеристик видов войск, характера местности, на которой предполагается ведение боя, данных о противнике, традиций ведения боя, характера боевой операции (наступление, контрнаступление, оборона). Особенности боевого порядка для различных войсковых единиц устанавливаются соответствующими боевыми уставами.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| military formation in English | military formation in French | military formation in Spanish | military formation in German | military formation in Russian | military formation in Greek | military formation in Hebrew | military formation in Polish | military formation in Latvian | military formation in Danish | military formation in Finnish | military formation in Farsi