Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

moleculair gewicht

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Moleculaire massa
De moleculaire massa of molecuulmassa van een stof (vroeger - minder correct - moleculair gewicht of molecuulgewicht genoemd), doorgaans afgekort tot MW (van het Engelse molecular weight), is de massa van één molecuul van die stof, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
moleculair gewicht
molecular weight

| moleculair gewicht in English | moleculair gewicht in Dutch