Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

musikal

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Musikal
Musikal är en form av modern musikteater.En musikal är en blandning av musik, teater och dans. Begreppet är brett, men avser vanligen någon av de genrer som utvecklades i USA och England under 1900-talets första hälft, eller efterföljare till dessa. Ordet är en förkortning och försvenskning av termen 'musical comedy' (som i den engelskspråkiga världen numer ersatts av 'musical theatre', eller bara 'musical'). I den engelskspråkiga världen benämns musikalen ibland som 'english language musical theater'.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Musikal
Musikal, også kalt musical og musikkteater, er en dramaform som kombinerer sangdans og talt dialog. Den er nært beslektet med opera og operette. All musikk i en musikal bruker vanligvis å være nedskrevet i et partitur (på engelsk score) mens de talte replikkene finnes i et manus (på engelsk book).

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Musical
Musical stammer fra det engelske musical comedy (musikalsk komedie). En musical er et skuespil eller en film med større fokus på musik og dans end ellers. Et velkendt eksempel er musicalen Grease fra 1972 af Jim Jacobs og Warren Casey.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Musikal (das)
n. musical, stage production incorporating music and dancing

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
musikal
I s comedia musical, musical eng
II adj musical

Svenska Sällskapet för Interlingua


| musikal in English | musikal in Dutch | musikal in Czech | musikal in Danish | musikal in Norwegian | musikal in Swedish | musikal in Farsi | musikal in Latin