Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

nahuatl

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Nahuatl
Nahuatl (; ), known informally as Aztec, is a language or group of languages of the Uto-Aztecan language family. Varieties of Nahuatl are spoken by an estimated  Nahua people, most of whom live in Central Mexico. All Nahuan languages are indigenous to Mesoamerica.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Nahuatl
 
Nahuatl (sprich: ‚NA-watl‘, Klassisches Nahuatl, auch bekannt als Aztekisch oder Mexicahtlahtolli, daher veraltete deutsche Bezeichnung: Mexikanisch) ist eine Variante der Nahuatl-Sprache, die in vorhispanischer Zeit im Tal von Mexiko (Anahuac-Tal – ‚Land zwischen den Wassern‘) von Azteken (Mexica) und verwandten Nahua-Völkern (AcolhuaHuexotzincaTepanekenTlaxcaltekenTolteken u. a.) gesprochen wurde. Durch den Aufstieg des Aztekischen Dreibunds zur Hegemonialmacht im 15. und 16. Jahrhundert etablierte sich das Klassische Nahuatl als Verkehrssprache (Lingua franca) in Zentralmexiko.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Náhuatl

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Nahuatl
 
Náhuatl
El náhuatl (autoglotónimo Nāhuatlahtōlli, que deriva de nāhua-tl, «sonido claro o agradable» y tlahtōl-li, «lengua o lenguaje») es una macrolengua uto-azteca que se habla principalmente por nahuas en México. Surgió por lo menos desde el siglo VII. Desde la expansión de la cultura tolteca a finales del siglo X en Mesoamérica, el náhuatl comenzó su difusión por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en lengua franca de buena parte de la zona mesoamericana, en especial bajo los territorios conquistados por el Imperio mexica, también llamado Imperio azteca, desde el siglo XIII hasta su caída (el 13 de agosto de 1521) en manos de los españoles, motivo por el cual a la lengua náhuatl también se le conoce con el nombre de lengua mexicana.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Nahuatl
Nahuatl (; Nahuatl: Nahuatlahtolli, letterlijk 'heldere taal') is een taal die gesproken wordt door de Nahua, oorspronkelijke bewoners van het huidige Mexico. Het was ook de taal die gesproken werd door de Tolteken en Azteken. Het wordt gesproken door anderhalf miljoen mensen, die hoofdzakelijk in de staten PueblaVeracruzHidalgoMexico en Guerrero leven. Nagenoeg alle Nahuatlsprekenden, behalve de alleroudsten, zijn tweetalig; naast Nahuatl heeft men een actieve kennis van het Spaans. Over het algemeen vertoont het moderne Nahuatl een sterke invloed van het Spaans.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Nahuatl
Le nahuatl ( ), dont le nom dérive probablement du mot , est une macro-langue (groupe de langues apparentées) de la famille uto-aztèque. Les différentes variétés de nahuatl sont parlées dans plusieurs pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, principalement dans certains États du centre et du sud du Mexique : PueblaVeracruzHidalgo et Guerrero. On recense actuellement plus de de locuteurs nahuatl, dont la majorité sont des Nahuas mexicains. Elle est la langue indigène la plus parlée au Mexique.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| nahuatl in English | nahuatl in French | nahuatl in Italian | nahuatl in Spanish | nahuatl in Dutch | nahuatl in Portuguese | nahuatl in German | nahuatl in Russian | nahuatl in Japanese | nahuatl in Greek | nahuatl in Turkish | nahuatl in Hebrew | nahuatl in Arabic | nahuatl in Polish | nahuatl in Hungarian | nahuatl in Czech | nahuatl in Lithuanian | nahuatl in Latvian | nahuatl in Catalan | nahuatl in Croatian | nahuatl in Bulgarian | nahuatl in Danish | nahuatl in Finnish | nahuatl in Norwegian | nahuatl in Romanian | nahuatl in Swedish