Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

naturreligion

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Naturreligion
Naturreligion ist eine veraltete Bezeichnung für die Religionen der meist schriftlosen „Naturvölker“.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Naturreligion
Med naturreligion menas en mindre sammanhållen religion, ibland kallad skriftlös religion som framför allt dyrkar naturen i någon form, exempelvis jorden (Gaia), himlakroppar (ofta solen och månen), djur och växter. Dessa religioner är vanligtvis små, oorganiserade och ofta avgränsade till ett folk eller en stam. Då de inte innefattar samma stora organisation som de så kallade världsreligionerna har de tidigare ibland kallats primitiva. Bland naturreligionerna kan man urskilja vissa grupper, såsom animism och schamanism. Naturreligioner är vanliga i Afrika (afrikanska religioner), Amerika (indianska religioner) och runt polcirkeln inklusive Sibirien (cirkumpolära religioner, däribland finsk-ugriska religioner (innefattande samisk religion) och till viss del i Mellanöstern (turkisk schamanism). Man tror att vissa människor kan prata med heliga andar i naturen. På så vis kan de som pratar med naturen förmedla kunskap till alla i stammen. Begravningar brukar ses som viktiga ceremonier inom naturreligioner.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Naturreligion
Naturreligion er et mer eller mindre fasttømret system av religiøs overbevisning som først og fremst dyrker naturen i ulikt vis, eksempelvis solendyr eller plantevekster. Disse religioner er vanligvis små, ikke organiserte og ofte avgrenset til et folk eller en stamme, i vår tid er naturreligioner vanlig blant urfolk i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Hedenskab
Hedenskab er betegnelsen for en hedning, som er en person med hedensk overbevisning, dvs. en person, som ikke er kristenjøde eller muslim. Dog bliver BuddhismeHinduismeShintoisme ofte ikke anset som værende hedenske.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Naturreligion (die)
nf. nature religion, worship of natural phenomena


| naturreligion in English | naturreligion in German | naturreligion in Danish | naturreligion in Norwegian | naturreligion in Swedish