Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

necrology

Babylon English Swedish dictionary

Download this dictionary
necrology
subst. förteckning över avlidna; dödsruna, nekrolog

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Nekrolog
Nekrolog (av grek. nekros, "dödavliden", och logos, "ordförteckning"), dödsruna, minnesruna, kort levnadsteckning över någon nyligen avliden person. Ska skiljas från en dödsannons.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

English Swedish Online Dictionaries

Download this dictionary
necrology
dödslista

| necrology in English | necrology in French | necrology in Italian | necrology in Spanish | necrology in Dutch | necrology in Portuguese | necrology in German | necrology in Russian | necrology in Japanese | necrology in Greek | necrology in Korean | necrology in Turkish | necrology in Hebrew | necrology in Arabic | necrology in Polish | necrology in Croatian | necrology in Serbian | necrology in Albanian | necrology in Urdu | necrology in Bulgarian | necrology in Danish | necrology in Norwegian | necrology in Romanian | necrology in Farsi | necrology in Macedonian | necrology in Indonesian | necrology in Vietnamese | necrology in Malay