Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

news-girl

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
news-girl
news-girl
 • danh từ
  • em bé bán báo

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  news-girl#

  danh từ

  em bé bán báo