Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

newspaper

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Novine
Novine su publikacija stampana na papiru koja izlazi periodicno, svaki dan ili svake sedmice. Svrha im je prenosenje informacija i misljenja o trenutnim dogadajima i vijestima. Novine se kupuju na kiosku ili u prodavnicama. Moguce je dobiti novine i na kucna vrata, ako se na to pretplati.

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


© Ovaj clanak koristi material sa Wikipedije® i licenciran je po GNU licenca za slobodnu dokumentaciju i po Creative Commons Autorstvo – ShareAlike licenci.

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia

Download this dictionary
Pahayagan
Ang pahayagan, diyaryo, o peryodiko ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon at patalastas, kadalasang na imprenta sa mababang halaga. Ito ay maaaring pangkalahatan o may espesyal na interes, at kadalasan itong inilalathala ng araw-araw o lingguhan.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...


© Ang artikulong ito ay gumagamit ng materyal mula sa Wikipedia® at lisensyado sa ilalim ng GNU Free Documentation License at sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Gazeta
Gazeta është një botim periodik me përmbajtje aktuale dhe universale që u drejtohet lexuesve. Që një botim ta quajmë gazetë duhet të plotësoj këto katër kritere bazë:
  • Aktualitetin
  • Perioditetin
  • Publicitetin dhe
  • Universalitetin.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Lietuviškoji Vikipedija - laisvoji enciklopedija

Download this dictionary
Laikraštis

© Šiame straipsnyje yra naudojama medžiaga iš Vikipedijas® GNU Laisvosios dokumentacijos licencija ir pagal Creative Commons Attribution Share-Alike licencija.

English-Luxembourgish Dictionary

Download this dictionary
newspaper
nf - Zeitung (pl. Zeitungen); Zäitschrëft (pl. Zäitschrëften)


|
newspaper in English | newspaper in French | newspaper in Italian | newspaper in Spanish | newspaper in Dutch | newspaper in Portuguese | newspaper in German | newspaper in Russian | newspaper in Japanese | newspaper in Greek | newspaper in Korean | newspaper in Turkish | newspaper in Hebrew | newspaper in Arabic | newspaper in Thai | newspaper in Polish | newspaper in Czech | newspaper in Lithuanian | newspaper in Latvian | newspaper in Catalan | newspaper in Croatian | newspaper in Serbian | newspaper in Albanian | newspaper in Urdu | newspaper in Bulgarian | newspaper in Danish | newspaper in Finnish | newspaper in Norwegian | newspaper in Romanian | newspaper in Swedish | newspaper in Farsi | newspaper in Macedonian | newspaper in Afrikaans | newspaper in Hindi | newspaper in Indonesian | newspaper in Vietnamese | newspaper in Pashto | newspaper in Malay | newspaper in Filipino