Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

nomaden

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Nomaden

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Nomade
Nomaden (van het Oudgrieks νομάδες nomades: herdersvolken, degenen die kudden weiden onder meer Herodotus) zijn mensen of bevolkingsgroepen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en doorgaans mee met hun vee rondtrekken. Bij uitbreiding wordt de term toegepast op verschillende soorten leefwijzen:
  1. jager-verzamelaars die tussen jachtgronden reizen
  2. pastorale nomaden in de eigenlijke betekenis van het woord, die met hun vee tussen weidegronden reizen. Dit zijn de nomaden in oorspronkelijke zin (νομή = (Grieks) weide, νομεύειν = weiden, laten grazen, hoeden)
  3. nomaden die tussen de verblijfplaatsen van hun klanten reizen, zoals sommige zigeuners, een latere ontwikkelingsvorm

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Nomade (der)
nm. nomad, wanderer, itinerant; person that travels from place to place; member of a tribe that relocates seasonally in order to find better resources (e.g. pastureland, water, etc.)

Fundset Deutsch2Chinese(S)

Download this dictionary
Nomade
[der] pl.Nomaden 游牧民。游牧人。无定居的人。

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
nomade (de)
n. nomad, wanderer


| nomaden in English | nomaden in Dutch | nomaden in German | nomaden in Swedish