Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

observatie

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Observatie
Observatie is kijken hoe iets gebeurt of iemand zich gedraagt. De observatie kan verschillende vormen hebben. Hij kan gestructureerd of ongestructureerd en participerend of niet-participerend zijn. Een gestructureerde observatie wil zeggen dat je van tevoren een bepaald doel hebt vastgesteld (waarom wil je observeren). Daarbij kun je bepaalde methodieken (werkwijzen) gebruiken om te observeren. Ongestructureerd is het tegenovergestelde van een gestructureerde observatie. Een participerende observatie wil zeggen dat jij als persoon betrokken bent binnen de situatie van de observatie. Niet-participerend wil zeggen dat je buiten de situatie staat waarin wordt geobserveerd, je bent een buitenstaander.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Observaţie
Observaţia este o activitate a unei fiinţe inteligente, care simte şi asimilează cunoştinţele despre un fenomen în propria sa structură de cunoştinţe şi idei anterioare.Observaţia este partea externa a procesului de cunoaştere si este necesara in cunoaşterea partii perceptibile a obiectului de cunoscut.Specificul observaţiei este rationalitatea percepţiei.Altfel spus: observaţia este percepţie structurată de intelect.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

Victors - Romanian Lemmatizer

Download this dictionary
observaţie
v. observaţie

Victors - Dicţionar ortografic al limbii române

Download this dictionary
observáţie
s. f. (sil. -ţi-e), art. observáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. observáţiei; pl. observáţii, art. observáţiile (sil. -ţi-i-)

Copyright © 2004-2007 DEX online

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
observatie (de)
n. observation, act of watching; act of looking; act of paying attention; supervision; remark


| observatie in English | observatie in French | observatie in Dutch | observatie in Croatian | observatie in Romanian