Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

odszkodowanie

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Odszkodowanie
Odszkodowanie – świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznejosoby prawnejSkarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
odszkodowanie
n. damages, compensation, recompense, repayment; something done to make up for (a loss, deficiency or fault); indemnification, payment made for loss or damage, compensation, restitution, indemnity; recompense, reimbursement


| odszkodowanie in English | odszkodowanie in Polish