Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

oppervlakte

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Oppervlakte
Oppervlakte verwijst in het Nederlands zowel naar een verschijningsvorm, als naar de afmeting daarvan.
  • Het oppervlak is het scheidingsvlak aan de bovenkant tussen een lichaam en zijn omgeving.
    Als voorbeeld kan men denken aan het aardoppervlak of het wateroppervlak van de zee
  • De oppervlakte is een afmeting, het stelt de grootte van dit scheidingsvlak of een deel ervan voor.
In de normale taal worden beide begrippen door elkaar gehaald.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
oppervlakte (de)
n. surface, level, acreage

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
oppervlakte
area; surface area

Dutch_English 22000

Download this dictionary
oppervlakte
area summit surface top

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
oppervlakte
keluasan, latar, luasnya, permukaan


| oppervlakte in English | oppervlakte in French | oppervlakte in Dutch | oppervlakte in Portuguese | oppervlakte in Greek | oppervlakte in Croatian