Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

order

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Red (cvor)
Red moze imati vise znacenja:

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


© Ovaj clanak koristi material sa Wikipedije® i licenciran je po GNU licenca za slobodnu dokumentaciju i po Creative Commons Autorstvo – ShareAlike licenci.

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia

Download this dictionary
Orden
Ang orden o order ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:
  • kautusan
  • kahanayan, katulad ng Orden (biyolohiya).
  • Orden ng Olimpiko 
  • order, anumang bagay na hiniling o binili, karaniwang ipinadadala sa pamamagitan ng koreo.
  • orden, isang samahan o pangkat, katulad ng pampananampalataya; kaugnay ng ordenasyon.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...


© Ang artikulong ito ay gumagamit ng materyal mula sa Wikipedia® at lisensyado sa ilalim ng GNU Free Documentation License at sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

English-Luxembourgish Dictionary

Download this dictionary
order
nf - Bestellung (pl. Bestellungen); Uerdnung (ëffentlech Uerdnung - public order); 3. nm - Uerder (pl. Uerden)
v - 1. befielen (e befielt; part. befuelen); 2. bestellen (e bestellt; part. bestallt)
 
tidiness
nf - Uerdnung

JM Siouan Dictionaries

Download this dictionary
Order
= ECONSI, WASI

English to Georgian

Download this dictionary
order
ბრძანება; დაკვეთა, შეკვეთა; წესრიგი; ბრძანების გაცემა; დაკვეთა

by Alex Web@lx

| order in English | order in French | order in Italian | order in Spanish | order in Dutch | order in Portuguese | order in German | order in Russian | order in Japanese | order in Greek | order in Korean | order in Turkish | order in Hebrew | order in Arabic | order in Thai | order in Polish | order in Czech | order in Latvian | order in Catalan | order in Croatian | order in Serbian | order in Albanian | order in Urdu | order in Bulgarian | order in Danish | order in Finnish | order in Norwegian | order in Romanian | order in Swedish | order in Farsi | order in Macedonian | order in Afrikaans | order in Latin | order in Armenian | order in Hindi | order in Indonesian | order in Vietnamese | order in Pashto | order in Malay | order in Filipino